دالاهو: جسد یک کولبر پس از چهار ماه پیدا شد

KMMK:
سه‌شنبه 27 آبان 1399 شمسی، جسد مرتضی عزیزی فرزند فرج پس از چهار ماه مفقودی در ارتفاعات ترشاوه حوضه قوره تو حدود مرزی چهارکلاه و بیشکان در خاک جنوب کوردستان کشف شد.
نامبرده حدودا چهل سال سن داشته و از اهالی روستای «داره رش» سرپل ذهاب می‌باشد و به کولبری مشغول بوده است.
مرتضی عزیزی 7 مرداد سال جاری همراه با پنج نفر از مردم مناطق قلخانی جهت کولبری و امرار معاش به سوی مرز روانه می‌شود، اما با گذشت چند روز رفقای ایشان برگشته و با مراجع به منزل ایشان اظهار داشته اند که مرتضی به سبب ناتوانی در ادامه مسیر به سوی مرز جنوب کوردستان برگشته و ما بعد از تاریخ ذیل تا حالا در انتظار خبر برگشتن ایشان بوده‌ایم.
مراجعه خانواده نامبرده به اقلیم کوردستان مراجعه کرده و از آسایش و نیروی مرزی و بیمارستان‌های کوردستان پرس و جو کرده ولی به نتیجه نمی‌رسند،
در نهایت 25 آبان سال جاری یک نفر چوپان شواهدی از وجود یه جسد در کوهها را به آسایش کوردستان اعلام میدارد.
آسایش حکومت جنوب کوردستان با خانواده کولبر جان باخته تماس برقرا کرده و سه نفر از اعضای خانواده مرتضی عزیزی به جنوب کوردستان رفته و نامبرده را شناسایی و با همکاری آسایش وسایلی که از مقتول به جا مانده بود، تحویل می‌گیرند.
هنوز مشخص نیست این کولبر چگونه کشته شده است، اما شواهد و خبرها حاکی از به قتل رسیدن این کولبر می‌باشد.
خانواده نامبرده اعلام کرده‌اند که همراهان آقای عزیزی از واقعه خبر داشته و به عمد آنها را گمراه کرده‌اند، این افراد در ابتدا اعلام کرده‌اند که نامبرده در زندان حکومت جنوب کوردستان است و تا چند ماه دیگر برمیگردد و به این طریق سعی کرده‌اند که خانواده را از جستجو و مراجعه به آسایش بازدارند.
جمعیت حقوق بشر کوردستان