یک دختر نوجوان سقزی خودکشی کرد

KMMK:
پنجشنبه 25 آبان 1399 شمسی، پریا عابدی (مازواره) دانش آموز 17 ساله اهل سقز با حلق آویز کردن خود اقدام به خودکشی کرد و جان خود را از دست داد.
پریا عابدی دانش آموز یکی از دبیرستان‌های شهر سقز می‌باشد و دلیل خودکشی این دختر نوجوان مشکلات خانوادگی عنوان شده است.
مشکلات خانوادگی، فقر و مشکلات مالی، قوانین تبعیض آمیز و بیکاری از جمله عوامل اصلی خودکشی‌ها در شرق کوردستان میباشند. فقر مالی و عدم توانایی خانواده ها برای تامین خواسته های فرزندانشان عامل اصلی خودکشی کودکان و نوجوانان می‌باشد.
بر اساس داده های مرکز آمار جمعیت حقوق بشر کوردستان و با احتساب این مورد 64 نفر خودکشی کرده‌اند.
جمعیت حقوق بشر کوردستان