موج بازداشت ها در شرق کوردستان؛ دونفر در مریوان و سقز بازداشت شدند

KMMK:

پنج شنبه 22 آبانماه 1399 خورشیدی، نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران در سقز یک جوان به نام «پویا بوستانی» 18 ساله ساکن محله سنگبران را بازداشت کردند .

براساس گزارش، بازداشت جوان مذکور در منزل صورت گرفته که طی آن مامورین حکومتی به تفتیش منزل وی پرداخته و وسایل شخصی از قبیل لپ تاب، تلفن و مقداری کتاب وی را ضبط کردند.

شایان ذکر است که، خانواده نامبرده چندین مرتبه به اداره اطلاعات مراجعه کرده اما نتوانسته اند از دلیل بازداشت و محل نگهداری وهمچنین سرنوشت فرزند خود مطلع شوند.

در همین رابطه و طی بازداشت های گسترده در شرق کوردستان، روز چهارشنبه 21 آبانماه نیروهای اداره اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در شهر مریوان بدون ارائه حکم قضایی اقدام به بازداشت شهروندی به نام “هادی رسایی” 30 ساله و اهل روستای سردوش کردند.

لازم به ذکر است که تالحظه تهیه خبر از شرنوشت این شهروند مریوانی اطلاعی در دست نیست.

باید اذعان داشت که نهادهای امنیتی سپاه پاسداران و اطلاعات جمهوری اسلامی ایران از اوایل آبانماه جاری و همزمان با سالروز اعتراضات آبان خونین سال گذشته در یک اپراسیون گستره اقدام به بازداشت جوانان و فعالین حوزه های مختلف شرق کوردستان کرده که هدف آنان سرکوب آزادی بیان وبه قهقرا بردن اصل دموکراسی و ایجاد رعب و وحشت در اذهان جامعه شرق کوردستان است.

بر اساس آمارهای مرکز آمار جمعیت حقوق بشر کوردستان از ابتدای سال میلادی جاری تاکنون و بااحتساب موارد فوق الذکر 223 نفر از شهروندان شرق کوردستان توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران بازداشت شده اند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان