شرق کوردستان؛ دو دختر نوجوان خودکشی کردند

KMMK:

دوشنبه 19 آبان 1399 خورشیدی، دختر نوجوانی با نام “نگار عزیزی” فرزند حسین و اهل شهر جوانرو به زندگی خود پایان داد. طریقه‌ خودکشی تا کنون مشخص نشده است.

همچنین در طی چند روز گذشته دختر کم سن و سال دیگری از سنه، از روی پل سه‌راه “شالمان” آن شهر خود را به پایین انداخت و به زندگی خود پایان داد.

دلیل خودکشی این دو دختر جوان تاکنون مشخص نشده است.

بر پایه آمار مرکزی جمعیت حقوق بشر کوردستان از ابتدای سال جاری میلادی تا کنون با احتساب این مورد 33 مرد و 30 زن از راه خودکشی و یا خودسوزی به زندگی خود پایان داده‌اند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان