انتقال دو شهروند به زندان

KMMK:
دوشنبه 19 آبان‌ 1399 شمسی، دو شهروند به نام‌های سلیمان کریم‌پور و خالد محمدزاده اقدم اهل روستای “خور خوره” از توابع مهاباد در شرق کوردستان پس از بیش از دو ماه بازداشت در بازداشتگاه‌های امنیتی سپاه پاسداران به زندان ایران در مهاباد منتقل شدند.

بازجویی این دو شهروند در بازداشتگاه اطلاعات سپاه ایران در شهرهای مهاباد و اورمیه انجام شده و در حین بازجویی شکنجه شده اند و طی مدت بازداشت از دسترسی به وکیل و ملاقات با خانواده محروم بودند.

نیروهای امنیتی و اطلاعاتی حکومت ایران این دو شهروند را به همکاری با یکی از احزاب کُوردستانی اپوزیسیون حکومت ایران متهم کردەاند.

قابل ذکر است که جمعه چهاردهم شهریور سالی جاری این دو شهروند در حالیکه در زمین‌هایشان مشغول کشاورزی بودند از سوی نیروهای سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران بازداشت شدند.
جمعیت حقوق بشر کوردستان