سکینە پروانە در ادامە اعتصاب خود لبهایش را دوخت

KMMK:

سکینه پروانه زندانی سیاسی کورد محبوس در زندان حکومتی قوچان در شمال خراسان در هشتمین روز اعتصابش به نشانه اعتراض لبهایش را دوخت.
بر اساس گزاش، خانم سکینه پروانه که از روز 10 آبان ماه به اعتراض نسبت به احتمال تبعیدش به زندان اصفهان و تداوم بازداشت طولانی مدت و شکنجه و آزار بیشتر اعلام اعتصاب غذا کرده و از روز هشتم اعتصابش لب هایش را دوخت.
بر اساس اطلاعات دریافتی، خانم پروانه از روز 6 آبانماه از زندان اوین به قوچان منتقل شده و پس از دو روز بازجویی در بازداشتگاه سپاه پاسداران در این شهر به دادگاه منتقل شده است.
پس از نشست دادگاه از سوی قاضی پرونده احتمال تبعید این زندانی سیاسی به زندان حکومتی اصفهان مطرح شده است که بر همین اساس خانم سکینه پروانه به نشانه اعتراض اعتصاب غذای خود را شروع کرد.
خانم سکینه پروانه در تاریخ 5 تیر ماه 1399 در نامه ای منتشر شده اعلام کرد که از در طول زمان بازداشت و زندان مورد آزار و شکنجه زیادی قرار گرفته است. همچنین وی افزود؛ در اواخر سال 1398 از سوی مامورین امنیتی حکومت جمهوری اسلامی ایران در شهر سلیمانیه عراق بازداشت و به ایران منتقل شده است. نامبرده پس از ده روز بازداشت و بازجویی در شهرهای مریوان و سنه به زندان اوین منتقل شده و در آنجا در بندهای دو الف، 209 و بند زنان زندان مورد آزار و اذیت فراوان قرار گرفته بود. نامبرده پس از اعتراض و شعار نویسی در زندان اوین به زندان قرچک ورامین منتقل و بعد از چهار روز به بیمارستان روانی امیرآباد منتقل شده بود.
خانم پروانه از سوی سیستم قضایی جمهوری اسلامی ایران به اتهام عضویت در گروەهای مخالف حکومت ایران با هدف بر هم زدن امنیت ملی به 5 سال حبس تعزیری و 3 سال ممنوعیت در عضویت گروههای سیاسی محکوم شد.
جمعیت حقوق بشر کوردستان