سنه؛ دلیر نصری به منظور اجرای حکم روانه زندان شد

KMMK:

یکشنبه 11 آبان 1399 خورشیدی، “دلیر نصری” به منظور سپری شدن دوران محکومیت به زندان حکومت جمهوری اسلامی ایران در سنه منتقل شد.

بر پایه گزارش، این شهروند بعد از احضار به بخش اجرایی دادگاه جمهوری اسلامی ایران در سنه به زندان انتقال یافت.

طبق اطلاعات نامبرده به یک سال حبس و پرداخت جزای نقدی محکوم شده است.

دلیر نصری پیشتر از سوی دادگاه انقلاب ایران به دو سال حبس تعزیری محکوم شده بود، اما در دادگاه تجدید نظر این حکم به یک سال تقلیل یافت.

شایان ذکر است، دلیر نصری اهل روستای “تنگسیر” و ساکن سنه در تاریخ 2 مهر 1398 در محل کار خود از سوی نیروهای سپاه دستگیر و بعد از اتمام مدت بازجویی در بازداشتگاه “شارامفر” در سنه با سپردن وثیقه 250 میلیون تومانی آزاد شده بود.

نامبرده در پایان همان سال از سوی شعبه یک دادگاه انقلاب ایران در شهر سنه با قضاوت قاضی “سعیدی” به اتهام “همکاری با یکی از احزاب کورد مخالف حکومت ایران” به دو سال زندان محکوم شد که این حکم در دادگاه تجدید نظر به یک سال زندان و جزیمه نقدی به منظور خروج غیر قانونی از مرز کاهش یافت.

جمعیت حقوق بشر کوردستان