‌مریوان؛ یک شهروند خودکشی کرد

KMMK:

پنجشنبه 15 آبان 1399 خورشیدی، یک شهروند اهل مریوان در شرق کوردستان با نام “مهران رستمی” با حلق آویز کردن خود به زندگیش پایان داد

. بر اساس گزارش: اتا لحظه انتشار این خبر دلیل خودکشی این جوان نامعلوم است.

بر اساس آمار مرکزی جمعیت حقوق بشر کوردستان از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون با احتساب این مورد 32 مرد و همچنین 29 زن با خودکشی و یا خودسوزی به زندگی خود پایان داده‌اند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان