پیرانشار؛ بازداشت یک شهروند

‌KMMK:

دوشنبە 12 آبان 1399خورشیدی، یک شهروند با هویت “محمد محمودی” در روستای “زیوه” از توابع پیرانشار بازداشت شد.

بر اساس گزارش, نیروهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی این شهروند را در داخل روستا بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردە است.

تا زمان تنظیم این خبر از سرنوشت و محل نگهداری و اتهامات وارده بر وی هیچ اطلاعی دقیقی در دسترس نیست.
براساس آمار مرکزی جمعیت حقوق بشر کوردستان از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون و با احتساب این مورد 209 شهروند در شرق کوردستان توسط نیروهای امنیتی ایران بازداشت شده‌اند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان