هرسین / تجمع اعتراضی در اعتراض بە آب اشامیدنی ناسالم

هرسین / تجمع اعتراضی در اعتراض بە آب اشامیدنی ناسالم

دیروز شهروندان شهر هرسین استان کرماشان در شرق کوردستان جهت ایجاد تصفیه‌‌خانه آب اقدام به راهپیمایی و تجمع اعتراضی کردند.

روز گذشتە (٢٠ خرداد ماە) شهروندان هرسینی در استان کرماشان در اعتراض به آلودگی آب آشامیدنی و عدم توجه مسئولان ذیربط از میدان آزادی تا چهاراه انقلاب اقدام به راهپیمایی و تجمع اعتراضی کردند.

خواسته معترضین ایجاد تصفیه‌خانه جهت آب آشامیدنی سالم بوده است.