سنە: آزادی یک شهروند با قرار وثیقه

KMMK:

یکشنبه 11 آبان 1399 خورشیدی، هیوا رحیمی شهروند اهل سنه با تودیع قرار وثیقه از یکی از بازداشتگاهای امنیتی حکومت ایران از زندان به شکل موقت آزاد شد.

شایان ذکر است تا لحظه تنظیم این خبر هیچ اطلاعی از اتهامات وارده بر نامبرده بدست نیامده و آزادی ایشان موقتا و تا زمان صدور رای دادگاه عنوان شده است.

هیوا رحیمی چند روز پیش از تاریخ ذکر شده با جمعی از دوستان بهایی و فعالان مدنی بازداشت شد.

نامبرده در 19 خرداد 1397 نیز به همراه دو تن دیگر از فعالان مدنی به دلایل نامعلوم به اطلاعات سپاه احضار شد.

جمعیت حقوق بشر کوردستان