خوی: کشتە شدن یک کولبر در نواحی مرزی کوتول

KMMK:
دوشنبه 12 آبان 1399خورشیدی، یک کولبر با هویت سیاوش کورەسونی اهل روستای راویان کوتول از توابع شهرستان خوی با شلیک مستقیم نیروهای نظامی جمهوی اسلامی ایران جان خود را از دست داد.

براساس گزارش هنگامی که دسته ای از کولبران مشغول حمل بار بودند، نیروهای مرزی به روی آنان آتش گشوده و جریان این تیراندازی نامبرده جان خود را از دست دادە است.

طبق آمار مرکزی جمعیت حقوق بشر کوردستان از ابتدای سال جاری میلادی تا کنون و با احتساب این مورد61 کولبر و کاسبکار در شرق کوردستان از سوی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران کشتە و 156کولبر و کاسبکار نیز زخمی شدە اند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان