سکینه پروانه به زندان قوچان منتقل شد

KMMK:
سه‌شنبه 6 آبان‌ 1399 شمسی، سکینه پروانه، زندانی سیاسی که دوران محکومیت ۵ سال حبس خود را در بند زنان زندان اوین سپری می‌کرد، از زندان اوین به زندان قوچان اعزام شد.
سکینه پروانه زندانی سیاسی شرق کوردستان سال 1398 شمسی توسط نیروهای وزارت اطلاعات ایران بازداشت و پس از چند روز از زندان حکومت ایران در شهر مریوان به زندان حکومت ایران در شهر سنه منتقل و بعد از سه روز به بازداشتگاه اطلاعات سپاه «بند 2_الف» در زندان اوین منتقل شد. این زندانی سیاسی زن پس از چند روز به بند 209 زندان اوین منتقل و سپس اوایل اسفند 1399 به بند زنان زندان اوین منتقل شد.
نیروهای امنیتی و مسئولان زندان بارها اقدام به شکنجه خانم سکینه پروانه کرده و او را مورد ضرب و شتم قرار داده‌اند.
نگهداری ایشان به مدت چهار روز در بند انفرادی با دستبند و پابند، زندانی و بستری کردن ایشان در بیمارستان روان‌درمانی امین‌آباد در تهران، انتقال به زندان قرچک ورامین و ضرب و شتم ایشان تنها چند نمونه از شکنجه های است که بر نامبرده تحمیل شده است.
شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری با اتهام “عضویت در گروه یا دستجات معاند نظام با هدف بر هم زدن امنیت کشور” خانم پروانه را به 5 سال حبس تعزیری و از باب مجازات تکمیلی به 2 سال ممنوعیت از عضویت در احزاب و تشکل‌های سیاسی محکوم شد.
قابل ذکر است که نامبرده از داشتن وکیل مدافع محروم بوده و وکیل ایشات آقای پیام درفشان نیز اخیرا بازداشت شده است.
جمعیت حقوق بشر کوردستان