هورامان: بە غارت بردن 200 رٲس گوسفندان کاسبکاران از طرف نیروهای نطامی ایران

KMMK:
دوشنبه 28 مهر 1399خورشیدی، نیروهای نظامی جمهوری اسلامی ایران در پاسگاههای  “ژالانه و ملندو” در مرز تته هورامان 200 راس گوسفندان کاسبکاران را بە غارت بردند.

براساس گزارش، نیروهای مزبور به صاحب گوسفندان یورش برده و آنها هم از ترس جان خود فرار کرده و در حین فرار دو نفر از آنها به سبکی زخمی می شوند.

شایان ذکر است، نیروهای نظامی سپاه پاسداران در مرزهای بین شرق و جنوب و شمال کوردستان از اختیارات کامل برخوردار بوده و برای کشتن انسانها و غارت اموال آنان و کشتن حیوانات باری کاسبکاران توسط هیچ ارگان و سازمان قضایی بازخواست نمی‌شوند.

پس از کشتن کاسبکاران و یا دزدیدن مال و حیوانات آنها، در صدا و سیمای جمهوری اسلامی طوری وانمود می کنند که گویا قاچاق است و بدین صورت عملکرد غیراخلاقی و غیر انسانی خود را پرده پوش می کنند.

گفتنی است که سپاه پاسداران در لیست تروریستی آمریکا قرار دارد.

جمعیت حقوق بشر کوردستان