تداوم بازداشت و بازجویی یک شهروند

KMMK:
فرشاد فتاحی با گذشت 26 روز از بازداشت هنوز در بازداشت و تحت بازجویی می‌باشد. فرشاد فتاحی اهل شهر اورمیه می‌باشد که پنج شنبه 3 مهر 1399 شمسی توسط نیروهای امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات منتقل شد.

نهادهای امنیتی و اطلاعاتی حکومت ایران این شهروند را به “عضویت در گروه‌های مذهبی” متهم کرده‌اند. نامبرده بعد از بازداشت به اداره اطلاعات منتقل و تحت بازجویی قرار گرفته‌ است.
نامبرده طی مدت بازداشت از حق داشتن وکیل محروم بوده و شکنجه شده است.
قابل ذکر است که دوشنبه 28 مهر سال جاری  دو تن از هم‌پرونده‌ایهای نامبرده با مشخصات  بهزاد طلایی و سیاوش جوان از بند مشاوره زندان حکومت در اورمیه به بند زندانیان سیاسی این زندان انتقال یافتند.
بازداشت این فعالان مذهبی در حالی است که طبق منشور حقوق بشر جهانی افراد از حق آزادی بیان، آزادی دین برخوردار بوده و حق دارند آزادانه مناسک دینی خود را انجام دهند.
جمعیت حقوق بشر کوردستان