زخمی شدن دو كولبر كورد توسط نیروی انتظامی

براساس خبرى كه به جمعيت حقوق بشر كوردستان رسيده: روز دوشنبه ١٧ خرداد ماه سال جاری دو كولبر كورد اهل «ده قولاستير»درنزديكى شهربانه ،در تله نيروهاى انتظامى اين ناحيه افتاده و به سختى مجروح مى شوند.

براساس اين خبر وضع سلامت اين دو كولبر وخيم گزارش شده وبه بيمارستان بانه منتقل شده اند.

لازم به ذكراست كه هر ماه فاجعه اى از اين قبيل درشرق كوردستان رخ مى دهد و به اين ترتيب افزايش شمارمجروحان و معلولين و كشته شدگان به يك امر عادى تبديل گشته، مشكلات عدیده معیشتی و بيكارى باعث مي شود كه مردم اين ناحيه ناچاراً به شغل كولبرى رو آورده ولو مى دانند رژيم از آزار آنها دست بر نداشته و اين امر منجر به كشته ، زخمى و معلول شدنشان مى گردد. جمهورى اسلامى ايران كولبران را ناچاركرده يا به جاسوسى روى آورده و وضعيت آمدورفت كولبران ديگر در نواحى مرزى را به دولت گزارش نمايند يا به اين ترتيب دردام شليك نيروهاى انتظامى يا انفجار مين افتاده ، قربانى شوند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان