کرماشان: کشتە و زخمی شدن دو نوجوان بر اثر شلیک نیروهای انتظامی

KMMK:

چهارشنبه 23 مهرماه 1399 خورشیدی، نیروهای انتظامی کرماشان با شلیک به یک اتومبیل موجب جان باختن یک نوجوان 17ساله بانام «اشکان عزیزی» و زخمی شدن یک نوجوان دیکر به نام «برهان عزیزی» شدند.

بر اساس گزارش، نیروهای مسلح انتظامی جمهوری اسلامی ایران در محله دولت آباد کرماشان به یک اتومبیل در حین حرکت شلیک کرده که موجب کشته شدن یک نوجوان و مجروحیت یک نفر دیگر شدند.

لازم به ذکر است که، برهان عزیزی در یکی از بیمارستانهای کرماشان در حالت کما و تحت نظر می باشد.

دو نوجوان قربانی ار پیروان آئین یارسای بوده که ساکن محله “دره دریژ” کرماشان بوده و نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی ایران به بهانه نداشتن پلاک خودرو به آنها شلیک کرده اند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان