ماکۆ: یک شهروند با شلیک نیروهای نطامی ایران کشته شد

KMMK:

در اواسط هفته اخیر یک شهروند با هویت” رسول قادری” فرزند “پاشا” ۲۸ساله اهل ماکو و مجرد در نزدیکی شهرستان شوط بر اثر شلیک مستقم نیروهای جمهوری اسلامی ایران کشته شده است.

بر اساس گزارش، نامبرده در حال حمل نقل مسافران افغانی بوده و همزمان یک مسافر افغانی هم در اثر شلیک نیروهای نظامی ایران کشته شده است.

بر اساس داده های مرکز آمار جمعیت حقوق بشر کوردستان از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون و با احتساب این مورد 57کولبر توسط نیروهای نظامی ایران با شلیک مستقیم کشته شده‌اند.
جمعیت حقوق بشر کوردستان