اعلام حکومت نظامی در دیاربکر و لیجە

جمعیت حقوق بشر كوردستان: در پی شکست دولت ترکیە در مقابله با نیروهای مردمی، استانداری دیاربکر اعلام کرد که برای پاکسازی شهر لیچه در این استان از وجود نیروهای شهری پ.ک.ک، در 9 محله این شهر برای مدت نامعلوم حکومت نظامی اعلام شده است.

به گزارش TimeTurk، بعد از آن که نیروهای امنیتی ترکیه عملیات های نصیبین و شرناخ را پس از 80 روز درگیری به پایان رسانده اند، بر اساس بیانیه ای رسمی که از جانب استانداری دیاربکر صادر شده است در 9 محله لیچه استان دیاربکر حکومت نظامی اعلام شده و نیروهای امنیتی ترکیه عملیات جدیدی را در این استان آغاز کردەاند.

دیروز صلاح‌الدین دمیرتاش در رابطه با سرکوب وحشیانه دولت ترکیە اعلام کرد: تسلیم شدن خیانت، و مقاومت پیروزی بشمار می‌رود، وی خطاب به کوردهای ساکن آدانا گفت: “روستاهای شما در کوردستان را به آتش کشیده و وادار به مهاجرت کردند. اینجا هم تلاش کردند نفس از شما بگیرند. می‌گویند مملکت مال آنهاست. اما این خاک وطن مشترک ما بوده و کوردها در آن حق دارند. این سرزمین‌ها ملک نژادپرستان نیست. ما را خائن به کشور خطاب می‌کنند اما خائنین واقعی کسانی هستند که در این كشور دست به کشتار و ویرانگری زدند. کوردها چه خیانتی به کشور کردەاند؟ آیا آنها بودند که روستاها را به آتش کشیده و آنها بودند که زبان دیگران را ممنوع کردند. آیا کوردها دیگران را از محل سکونتشان تبعید کرده و منکر موجودیت ترک‌ها شدند؟ خائن اصلی حکومت ترکیه و منصوبان آن بودەاند. ما تا به آخر مقاومت کرده و پیروز می‌شویم.”

جمعیت حقوق بشر كوردستان