اورمیە: هشت زندانی با قرار وثیقه به طور موقت آزاد شدند

KMMK:

شنبه 19 مهر 1399 خورشیدی، هشت زندانی اهل شهر شنو و محبوس در زندان جمهوری اسلامی در اورمیه به طور موقت آزاد شدند.

“رحیم رفیعی، کیوان شوانی 26 ساله، ابوبکر عبدی 23 ساله، بهروز بایزیدی 25 ساله، اسکندر سید محمدپور، سعید تابناک، رحمان تابش و ابوبکر بلال” زندانیانی هستند که با تودیع وثیقه، به طور موقت و تا زمان دادگاهی آزاد شدند.

باید خاطرنشان شد که این هشت تن در تاریخ 15 و 16 تیر سال جاری در شهر شنو دستگیر و بعد از بازجویی به زندان جمهوری اسلامی در شهر اورمیه منتقل شدند.

از دلیل بازداشت و اتهام وارده از سوی جمهوری اسلامی به نامبردگان هیچ اطلاعی در دست نیست.

جمعیت حقوق بشر کوردستان