نوسود: یک کولبر توسط نیروهای نظامی ایران مجروح شد

KMMK:
جمعه 18 مهرماە 1399 خورشیدی، یک کولبر به نام “کمال میرزایی” اهل ثلاث‌باباجانی بر اثر شلیک مستقیم نیروهای مرزی حکومت ایران در مرز نوسود زخمی شد.
بنا به گزارشات محلی، این کولبر بدون اخطار قبلی هدف شلیک مستقیم نیروهای نظامی حکومت ایران قرار گرفته و به شدت مجروح شده است.
براساس گزارشی که به مرکز جمعیت حقوق بشر کوردستان رسیده، نامبرده جهت مداوا به یکی از مراکز درمانی حکومت در شهر نوسود منتقل شده است.
بر اساس آمارهای مرکزی جمعیت حقوق بشر کوردستان از ابتدای سال میلادی جاری تاکنون و با احتساب مورد فوق الذکر 146 کولبر و کاسبکار در مرزهای شرق با جنوب و شمال کوردستان توسط شلیک مستقیم نیروهای مرزی جمهوری اسلامی ایران و ترکیه زخمی شده اند.
جمعیت حقوق بشر کوردستان