جمعیت حقوق بشر کوردستان
اخبار

حذف ورزشکاران گروه های آیینی و ملی توسط حکومت ایران

KMMK:
سردار پاشایی قهرمان کشتی کورد و مربی قدیمی کشتی ایران در اکانت توییتر خود پیامی حاوی حذف و ممنوعیت ورزشکاران کورد و عرب را به خارج از کشور مطرح کرد.

ایشان نوشته‌اند‌ که: “شهادت می‌دهد که در تیم‌های ملی ایران، علاوه بر تبعیض مذهبی، ورزشکاران مجبور به اجرای مراسمات مذهبی غیر دین و آیین خویش می‌باشند”.
“پاشایی” افزوده است که ورزشکاران و مربیان تیم ملی صرفا بخاطر کورد یا عرب بودن رد گزینش و یا ممنوع‌الخروج شده و از تیم‌های ملی حذف می‌شوند.

شایان ذکر است که: جمهوری اسلامی ایران در مدت چهل سال سلطه خود حذف تمامی گروه های زبانی، مذهبی و ملیتی را خواهان بوده و با برچسب‌های دروغین و ساختگی به فعالین این حیطه سعی در زندانی کردن، کشتن و یا آنان را مجبور به ترک زادگاه و مهاجرت به کشورهای شرقی کرده است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان

Related posts

تداوم موج شدید بازداشت‌ها ؛ بازداشت ۲ شهروند در قروه و سنندج

کولبر کورد،قربانی انفجار مین شد

تداوم موج بازداشت شهروندان در شهرهای کوردستان