یک شهروند کورد در تهران بازداشت شد

KMMK:
سه‌شنبه 15مهر 1399 شمسی، اندیشه صدری شهروند کورد در شهر تهران توسط نهادهای امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران بازداشت شد.
این شهروند اهل شهر سنه شرق کوردستان، نقاش و دانش‌آموخته هنر می‌باشد که روز سه‌شنبه در تهران توسط ارگانهای امنیتی حکومت ایران بازداشت شده است.
طبق اطلاعاتی که دوستان و نزدیکان این شهروند کورد منتشر کرده‌اند، خانم صدری هیچ‌گونه فعالیت کارگری، مدنی و اجتماعی نداشته است.
طبقه گفته نزدیکان این شهروند بازداشتی، نامبرده نقاش و دانش‌آموخته ‌هنر بوده است.
همین مسئله موجب گمانه‌زنی در مورد علت بازداشت ایشان  شده است. تا لحظه انتشار این خبر از علت بازداشت نامبرده اطلاعی کسب نگردیده است.
طبق داده های مرکز آمار جمعیت حقوق بشر کوردستان از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون و با احتساب بازداشت این شهروند 187 شهروند شرق کوردستان توسط نیروهای امنیتی ایران بازداشت شده‌اند.
جمعیت حقوق بشر کوردستان