کشتە شدن یک شهروند شمال کوردستان توسط نظامیان ایران

KMMK:
سەشنبە 15 مهرماە 1399 خورشیدی، یک شهروند شمال کوردستان تحت اشغال ترکیه با هویت “شفیق باگا” توسط نیروهای نظامی حکومت جمهوری اسلامی ایران در مرز شهرستان ماکو کشته شد.
براساس گزارشهای محلی، این شهروند در حین بازگشت از ماکو بە شمال کوردستان مورد هدف شلیک مستقیم نیروهای امنیتی جمھوری اسلامی قرار گرفتە و بە شدت زخمی شدە است.
بنا به گفته شاهدان محلی ، دلیل شدت جراحات در بدنش نامبرده جان خود را از دست دادە است .ولی هنوز از سرنوشت جنازە ایشان و زمان تحویلش بە خانوادە هیچ اطلاع دقیقی در دسترس نیست.

بر اساس داده های مرکز آمار جمعیت حقوق بشر کوردستان از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون و با احتساب این مورد 56 کولبر و کاسبکار کشتە و 156 کولبر و کاسبکار با شلیک مستقیم نیروهای نظامی ترکیه و نیروهای نظامی جمهوری اسلامی ایران زخمی شده‌اند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان