اورمیه: یک زندانی پس از پایان دوران بازجویی به زندان مرکزی انتقال داده شد

KMMK:
سه‌شنبه 15 مهر 1399 شمسی، عزیز نصیر شهروند اهل اورمیه پس از پایان دوران بازجویی به زندان مرکزی حکومت ایران در شهر اورمیه منتقل شد .
نامبرده مدت 26 در بازداشتگاه اطلاعات سپاه، بازجویی و مورد شکنجه قرار گرفته است.
پنج‌شنبه 13هم شهریور سال جاری این شهروند بدون ارائه حکم قضایی از سوی نیروهای امنیتی ایران بازداشت شد.

طبق اطلاعات دریافتی نیروهای امنیتی و اطلاعاتی سپاه ایران این شهروند را به همکاری با یکی از احزاب کوردستانی اپوزسیون حکومت ایران متهم کرده‌اند.
لازم به ذکر است که نامبرده در مدت بازداشت و بازجویی از حق داشتن وکیل محروم بوده و نتوانسته تماسی با خانواده داشته باشد.
جمعیت حقوق بشر کوردستان