دادگاه تجدید نظر حکم حبس دارا رشیدی را به هفت سال و شش ماه تغییر داد

KMMK:
سه‌شنبه 15 مهر 1399شمسی، دادگاه تجدید نظر حکومت ایران حکم حبس دارا رشیدی را از 10 سال زندان به 7 سال و شش ماه تغییر داد.
چهارشنبه یک مرداد سال جاری، دارا رشیدی فرزند مصطفی ساکن شهر سردشت توسط دادگاه انقلاب حکومت ایران به ده سال زندان محکوم شد، نامبرده در زمان ابلاغ حکم در زندان مرکزی حکومت ایران در شهر اورمیه زندانی بود.
مورخ 21تیر سال جاری، شعبه 3 دادگاه انقلاب حکومت ایران در شهر اورمیە به ریاست قاضی “نجف‌زاده” این شهروند را را به «عضویت در یکی از احزاب کوردستانی اپوزیسیون حکومت ایران» و «تبلیغ علیه نظام« متهم کرده بود.

این شهروند سردشتی 26 بهمن ماه پس از دو ماه بازداشت در بازداشتگاه “سپاه المهدی” به پذیرش زندان مرکزی حکومت ایران در اورمیه انتقال یافته بود، نامبرده سپس به بند ١٢ زندان این زندان انتقال یافته بود.
دارا رشیدی سال 1380 شمسی نیز به اتهام «همکاری با یکی از احزاب کوردستانی اپوزیسیون حکومت ایران« بازداشت و به هفت سال حبس تعزیری محکوم شده بود که سال 87 دوران محکومیت خود را در زندان‌های حکومت ایران در اورمیه و نقده به پایان رسانده بود.
جمعیت حقوق بشر کوردستان