فرهاد طاریمرادی به زندان منتقل شد

KMMK:
پنجشنبه 10 مهر 1399 شمسی، فرهاد طاریمرادی شهروند اهل شهر سنه به زندان جمهوری اسلامی ایران در شهر سنه جهت اجرای حکم منتقل شد.

این فعال مدنی به اتهام شرکت در تجمع حمایتی از روژاوا (غرب کوردستان) به یک سال زندان و 74 ضربه شلاق محکوم شده است.
فرهاد طاریمرادی حدود یک ماه در بازداشت‌گاه اطلاعات ایران در شهر سنه در انفرادی و تحت بازجویی قرار گرفت.
فرهاد طاریمرادی دانشجو و از فعالان مدنی شهر سنه می‌باشد که در سومین روز اعتراضات حمایتی از روژاوا دوشنبه 22 مهر در مسیر تظاهرات از میدان اقبال به سه‌راه نمکی در شهر سنه بازداشت شد.
فرهاد طاریمرادی، متولد سال 1371، دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی دانشگاه پیام‌نور سنه می‌باشد.

قابل ذکر است که جمهوری اسلامی ایران تعداد بیشماری از شهروندان شرق کوردستان را به دلیل شرکت در تجمع حمایتی از روژاوا بازداشت و آنها را به حبس محکوم کرده است.
جمعیت حقوق بشر کوردستان