شلیک مستقیم نیروهای نظامی ایران به زخمی شدن چند کولبر انجامید

KMMK:
چهارشنبه 9 مهر 1399 شمسی گزارش شد که چندین کولبر در نقاط مختلف شرق کوردستان با شلیک مستقیم نیروهای نظامی ایران زخمی شده‌اند.
با توجه به گزارش دریافتی، نیروهای نظامی ایران در شهر نوسود و مناطق مرزی آن بسوی کولبران تیراندازی کرده و در جریان این حمله یک دانشجوی کولبر با هویت “سهیب فرودسی” مجروح شده است.
این دانشجو اهل دزاور و جهت مداوا به یکی از مراکز درمانی کرماشان انتقال داده شده است.

در گزارشی دیگر جمعیت حقوق بشر کوردستان مطلع گردید که مهدی رسولزادە اهل روستی “بوبانە” سردشت در حین رفتن بە کولبری توسط نیروهای نظامی جمهوری اسلامی مورد حملە مسلحانە قرار گرفته و به شدت زخمی شده است.
این کولبر سردشثی در مرز کانی زرد سردشت با شلیک مستقیم نیروهای نظامی از ناحیە دست زخمی شده است.
همچنین در مرز “سیرانبند” بانە نیروهای نظامی ایران با شلیک مستقیم یک کولبر را زخمی و چند کولبر دیگر را بازداشت کرده‌اند..
این کولبران بدون اخطار قبلی هدف شلیک مستقیم نیروهای نظامی قرار گرفته‌اند. حکومت ایران بارها اعلام کرده است که کولبران را هدف شلیک مستقیم قرار میدهد و اقدام به کشتن آنها میکند.
بر اساس داده های مرکز آمار جمعیت حقوق بشر کوردستان از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون و با احتساب این موارد 144 کولبر با شلیک مستقیم نیروهای نظامی جمهوری اسلامی ایران زخمی شده‌اند.
جمعیت حقوق بشر کوردستان