اورمیه: ابراهیم و سالار صدیق همدانی اعتصاب غذا کردند

KMMK:
دوشنبه 7 مهر 1399 شمسی، ابراهیم صدیق همدانی و پسرش سالار صدیق همدانی، دو زندانی سیاسی در زندان حکومت ایران در شهر اورمیه در اعتراض به عدم رعایت اصل تفکیک جرایم و با طرح درخواست انتقال به بند سیاسی دست به اعتصاب غذا زدند.
این دو زندانی خواستار انتقال به بند زندانیان سیاسی و اجرای اصل تفکیک جرایم شده‌اند.

ابراهیم صدیق همدانی فرزند صادق و پسرش سالار صدیق همدانی و دخترش مریم در تاریخ 4 اسفند 1397 شمسی بزداشت و سه‌شنبه سوم اردیبهشت 1398 پس از دو ماه بازجویی به زندان مرکزی در این شهر منتقل شدند.

ابراهیم و سالار صدیق همدانی بر اساس دادنامه صادره توسط شعبه دو دادگاه انقلاب حکومت ایران در شهر اورمیه به اتهام “اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در یکی از احزاب کوردستانی اپوزسیون حکومت ایران” و “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به 16 سال حبس تعزیری محکوم شدند.
جمعیت حقوق بشر کوردستان