تجمع اعتراض‌آمیز مردم روستای قلقله و شهرستان ثلاث باباجانی در مسیر عبور استاندار کرماشان

به گزارش جمعیت حقوق بشر کوردستان: صبح امروز ۱۷ خرداد سال ۱۳۹۵ در ادامه اعتراضات اخیر این شهرستان و شهرستان‌های هم‌جوار و روستاهای حومه، بە علت تعطیلی و بسته شدن مرزها و وضعیت نابسامان آب آشامیدنی و عدم آسفالت کوچه‌ها و وضعیت بازارچه مرزی و مرز کولەبری، امروز صبح مردم این شهرستان دست بە اعتراض در مسیر عبور استاندار کرمانشاه حین ورود و تجمع مردم در جلو فرمانداری با در دست داشتن شعارنوشته و دست‌نوشته بە و وضعیت بیکاری در منطقه، بستە شدن مرزها و نداشتن قوت روزانە مردم و کولبران در این منطقه مرزی، اعتراضات شدیدی نسبت بە این وضعیت نمودند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان