پیرانشار؛ بازداشت و بی خبری از یک شهروند

KMMK :

یکشنبه 6 مهر1399 خورشیدی؛ از سرنوشت “جعفر حسن زاده” فرزند اسماعیل، شهروند اهل پیرانشار و 49 ساله، که در تاریخ 11 مرداد سال جاری توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران بازداشت شده بود اطلاعی در دست نیست.

بر اساس گزارش: نامبرده یک روز بعد از بازداشت در تاریخ 12 مرداد، پس از ضرب و شتم در بازداشتگاه امنیتی سپاه، به بیمارستان “عارفیان” اورمیه منتقل شده بود.

از آن زمان تا لحظه تنظیم این خبر، علیرغم پیگیری های مکرر خانواده‌ این شهروند به مراکز قضایی و امنیتی حکومت جمهوری اسلامی در شهرهای پیرانشار و اورمیه، هنوز اطلاع دقیقی در رابطه با محل نگهداری‌اش به دست نیامده است.

قابل ذکر است که اتهام مطروحه علیه نامبرده همکاری با یکی از احزاب مخالف جمهوری اسلامی ایران عنوان شده است و از داشتن حق وکیل نیز محروم است.

براساس آمار مرکزی جمعیت حقوق بشر کوردستان از ابتدای سال جاری میلادی تا کنون با احتساب این مورد 172 شهروند در شرق کوردستان از سوی نهادهای امنیتی حکومت اسلامی ایران دستگیر شده‌اند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان