سنه: خودکشی یک دختر نوجوان 16 ساله

KMMK:
پنجشنبه 3 مهر 1399 شمسی، یک دختر نوجوان با اسم بهار صیفی به خاطر خشونت خانگی اقدام به خودکشی کرده و در نتیجه جان خود را از دست داده است.
این نوجوان 16 ساله ساکن حسن آباد شهر سنه بوده و به خاطر آزار و اذیتهای خانواده اقدام به خودکشی کرده است.
خشونت خانگی علیه زنان، تبعیض جنسیتی، تبعیض های اجتماعی و نهادینه شده حکومتی علیه زنان مواردی هستند که منجر به موارد زیاد خودکشی زنان شده است.
قوانین اسلامی ایران زنان را از حقوق برابر اجتماعی و قانونی محروم کرده و زنان را در جایگاهی قرار داده که خانواده و در راس آن مردان بیشترین ظلم‌ها را به آنها تحمیل میکنند.
قوانین ایران به شکلی نهادینه شده‌اند که به مردان اجازه میدهد که خود را صاحب زن و زن را به مثابه کالایی در اختیار مردان تصور میکند.
بر اساس اطلاعات مرکز آمار جمعیت حقوق بشر کوردستان از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون و با احتساب این مورد 27 زن خودکشی کرده‌اند.
جمعیت حقوق بشر کوردستان