جوانرو: اعتراض اهالی روستای “کوله‌سه” بە نابودی محیط زیست منطقه توسط حکومت ایران

KMMK:
در طی چند روز گذشته اهالی روستای “کوله‌سه” از توابع شهر جوانرو در استان کرماشان در مقابله با حفر معدنی که در مجاورت محل زندگی، مزرعه و محیط زیست مردمان آن منطقه است، دست به اعتراض زدند.

بر اساس گزارش: این معدن در نزدیکی 7 روستا، 20 باغ، 7 چشمه و سرچشمه آب نوشیدنی این روستا‌هاست.

شایان ذکر است: شروع به کار این معدن نه‌تنها  هیچ گونه منفعتی برای مردم این منطقه ندارد بلکه تهدیدی بر محیط زیست و زندگی آنان نیز می‌باشد.
سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران به هر طریق ممکن سعی در از بین بردن طبیعت کوردستان دارد و همانند مافیا ثروت و منابع طبیعی کوردستان را غارت می‌کند، اقدامات این ارگان غیر از به آتش کشیدن جنگلها، مین‌گذاری کردن مسیرها و غارت اموال مردم، هیچ منفعتی به مردم کوردستان نرسانده است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان