آزادی یک شهروند در شهر بوکان با قید وثیقه

KMMK:
شنبه 29 شهریور 1399 خورشیدی، یک شهروند بازداشت شده با نام “فواد محمد پور” فرزند عثمان، اهل روستای “ئالی کند” از توابع شهر بوکان با قید وثیقه به طور موقت آزاد شد.

شایان ذکر است که: نامبرده در 21 مرداد همان سال از سوی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران در شهر بوکان بازداشت و به زندان امنیتی منتقل می‌شود.

شایان ذکر است که: فواد محمدپور بدون ارائه دلیل بازداشت و حکم قضایی از سوی این نهاد بازداشت شده بود و با تودیع وثیقه 400 میلیون تومانی به طور موقت آزاد شد.

جمعیت حقوق بشر کوردستان