ثلاث باباجانی: حادثه کاری مجروحیت دوکارگر را در پی داشت

KMMK:

پنج شنبه 27 شهریور 1399 خورشیدی، در بازارچه مرزی “شیخ صله” واقع در ثلاث باوجانی از استان کرماشان دو کارگر در حین تخلیه بار مصدوم شدند.

بر اساس گزارش، دو کارگر جوان در هنگام تخلیه بار یک کامیون که حامل الیاف فشرده بوده درچار حادثه شده و بار روی آنها سقوط کرده که منجر به مجروحیت شده است.

لازم به ذکر است که این دوکارگر جوان اهل روستای “گزنه” از توابع ثلاث باباجانی می باشند که هویت شان تا لحظه تهیه خبر معلوم نشده است.

کارگران مصدوم جهت مداوا به یکی از درمانگاه های شهرستان ثلاث باباجانی منتقل شدند.

باید اذعان داشت که، به علت فقر و بیکاری در شرق کوردستان جوانان کورد جهت تامین هزینه های زندگی ناچار به کار در پایانه های مرزی و عمدتا کولبری هستند.

در این میان زلزله چندسال پیش در منطقه ثلاث و کرماشان مزید بر علت شد که جوانان بیشتری بیکار شده و به کارهای سخت فصلی روی آورند، در این میان کارفرمایان منفعت طلب نیز به علت فصلی بودن کارهایی چون تخلیه بار در پایانه های مرزی، از تامین تجهیزات امنیتی و بیمه کارگران شانه خالی میکنند که بعضا کارگران، خسارات جانی جبران ناپذیری متحمل می شوند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان