استان اورمیە: بیش از ۱۳ هزار دانش آموز از تحصیل بازماندند

KMMK:

دراستان اورمیه 13 هزار و 938 دانش آموز از تحصیل در سال جاری تحصیلی باز ماندند.

بر اساس گفته های ابراهیم محمدی، رئیس حکومتی آموزش و پرورش استان اورمیه: در سال تحصیلی جاری در استان با در نظر گرفتن اینکه بیشتر دانش آموزان، به دلیل اشتغال جهت تامین هزینه های زندگی از تحصیل توان ادامه تحصیل و شرکت در کلاسهای درس را ندارند آمار بازماندگان از تحصیل را بیش از 13 هزار نفر اعلام کرد.

محمدی افزود؛ تامین اعتبارات لازم جهت بازگرداندن دانش آموزان بازمانده از توان آموزش و پرورش خارج بوده ونیاز به یاری و تامین اعتبار مادی و فضا سازی دولت دارد.

وی افزود: سرانه آموزشی این استان بر اساس اعلام سازمان نوسازی مدارس کشور 4/05 متر مربع به ازای هر دانش آموز است در صورتی که در میانگین کشوری 5/18 و استاندارد آن 8/39 متر مربع است و با این وجود سرانه آموزشی ما از میانگین کشوری پایین‌تر است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان