سروآباد: بازداشت یک شهروند

KMMK :
دوشنبە 24 شهریور 1399 خورشیدی، یک شهروند به نام “نصرالله حیدرنژاد” 40 سالە فرزند علی اهل روستای “دیوزناو” از توابع سروآباد از طرف نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران بازداشت شد.
شایان ذکر است تا تهیه این خبر از دلیل بازداشت و اتهامات وارد شدە به نامبرده و همچنین محل نگهداری ایشان اطلاعی در دسترس نیست.

براساس دادەهای مرکز آمار جمعیت حقوق بشر کوردستان از ابتدای سال جاری میلادی تا کنون با احتساب این مورد170شهروند در شرق کوردستان از سوی نهادهای امنیتی حکومت جمهوری اسلامی ایران دستگیر شده‌اند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان