شنو: کشته شدن یک کولبر بعد از زخمی شدن در زیر شکنجه

KMMK:

یکشنبه 23 شهریور ۱۳۹۹ خورشیدی، یک کولبر و کاسبکار با نام “صلاح عیسی‌زاده”، شهرستان شنوبه دست نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران کشته شد.

طبق اطلاعات رسیده: در نوار مرزی شنو نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران صلاح عیسی‌زاده را زخمی کرده و بعد از زخمی شدن نامبرده را با شکنجه به قتل می‌رسانند.

هرروزه در مناطق مرزی کشتار این قشر زحمتکش تداوم داشته و نیروهای امنیتی و نظامی، عملاً بدون هیچ ابایی، هم به‌عنوان دستگاه قانون‌گذار و هم مجری تحت عنوان قاچاقچی، کولبران را از راه دور محاکمه و به قتل می‌رسانند.

امری که با توجه به نوع اجناس و کالاهایی که ردوبدل می‌شود، در قوانین ایران هرگز به‌عنوان جرم تلقی نمی‌شود، چراکه این کالاها نه تأثیرات مخربی دارند و نه مغایر مصالح عمومی هستند.

نان، بهای نیاز جان‌ها، عامل اصلی کولبری به نارسایی‌های اقتصادی و بی‌توجهی دولت ایران، به شرق کوردستان و دشواری‌های امر اشتغال برای جوانان تحصیل‌کرده این مناطق بازمی‌گردد.

هرسال تعداد زیادی از این کولبران از سوی نیروهای هنگ مرزی و دیگر نیروهای مسلح کشته شدەاند کە در مواردی نیز بە دلیل سکوت خانوادە کشتەشدگان، اسامی ثبت نشدەاند.

طبق آمار مرکزی جمعیت حقوق بشر کوردستان از ابتدای سال جاری میلادی تا کنون با احتساب این مورد 52 کولبر و کاسبکار در شرق کوردستان به دست نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران کشته شده‌اند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان