جنایات ج.ا.ایران در آبان ٩٨ در برنامەی پایش آرین تی وی در گفتگو با جهانگیر عبداللهی

جنایات ج.ا.ایران در آبان ٩٨ در برنامەی پایش آرین تی وی در گفتگو با جهانگیر عبداللهی رئیس مشترک جمعیت حقوق بشر کوردستان