اورمیه: مرگ یک زندانی بر اثر سهل انگاری مسئولین زندان

KMMK:

سه شنبه ۱۱ شهرویور ۱۳۹۹ خورشیدی، یک زندانی محبوس در زندان مرکزی جمهوری اسلامی واقع در اورمیه با هویت «فرهاد رحیمی» ۴۶ ساله بر اثر سهل انگاری مسئولین زندان جان خود را از دست داد.
بر اساس گزارش٫ دوشنبه ۱۰ شهریور آقای فرهاد رحیمی که از ناراحتی قلبی رنج می برد به بهداری زندان مراجعه کرد اما کارمندان بهداری زندان با دادن قرص مسکن به وی بسنده کرده و از تحت نظر قرار دادن و رسیدگی جدی پزشکی سر باز زدند. در نهایت در صبح روز سه شنبه زندانی نامبرده بر اثر سکته قلبی جان خود را از دست داد.
فرهاد رحیمی زندانی ۴۶ ساله و متاهل ۷ سال پیش به اتهام مرتبط با مواد مخدر به ۱۵ سال زندان محکوم و به زندان اورمیه منتقل شد. نامبرده در بند ۶ زندان حکومتی اورمیه نگهداری می شد.
جمعیت حقوق بشر کوردستان