سنه: انتقال یک شهروند به زندان جهت اجرای حکم

KMMK:
دوشنبه ۱۰ شهریور ۱۳۹۹ خورشیدی، “صدیق سیفی” اهل شهر دیواندره جهت اجرای حکم به زندان حکومت در شهر سنه منتقل شد.

صدیق سیفی ۱۷ مردادماه ۱۳۹۸ در نانوایی محل کارش به اتهام “همکاری با یکی از احزاب کوردی” از سوی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران بازداشت و مهرماه همان سال با قرار وثیقه دویست میلیون تومانی به طور موقت آزاد شد.

نامبرده اواخر سال ۱۳٩٨ توسط شعبه اول دادگاه انقلاب حکومت در سنه به ریاست قاضی “سعیدی” به اتهام “اقدام علیه امنیت ملی و همکاری با یکی از احزاب کورد اپوزیسیون” به پنج سال حبس تعزیری محکوم شده بود.

جمعیت حقوق بشر کوردستان