ربودن یک شهروند توسط نیروهای امنیتی

KMMK:
چهارشنبه شب گذشته ۵ شهریور۱۳۹۹ خورشیدی، یک شهروند شهر سنندج به اسم” خبات مفاخری”۳۵ ساله، متاهل توسط نیروهای امنیتی حکومت ایران در شهر سنندج ربوده شد.

بنا به این گزارش، نامبرده همراه همسرش هنگام برگشت به خانه از طرف نیروهای مزبور مورد ضرب و شتم قرار گرفته و موبایلهایشان را ضبط و نامبرده را ربوده اند.

گفتنی است تا هنگام آماده شدن این خبر هیچ آکاهی مبنی بر علت ربودن و محل نگهداری ایشان در دسترس نمی باشد.
ضمنا در چند سال گذشته، آقای مفاخری و همسرش چندین بار به مراکز امنیتی حکومت احضار شده اند.
بر اساس داده های کانون آمار جمعیت حقوق بشر کردستان از اوایل سال جاری میلادی تا حالا به احتساب این مورد ۱۵۱ شهروند از طرف نیروهای امنیتی حکومت ایران در شرق کردستان بازداشت شده اند
جمعیت حقوق بشر کردستان