قرار بازداشت احمد صبری تمدید شد

KMMK:

قرار بازداشت احمد صبری، شهروند اهل روستای پسوه از توابع شهرستان پیرانشار که روز یکشنبه یک تیر در منزل پدری بازداشت شده است، برای بار دوم و به مدت ۲۰ روز تمدید شد.
این شهروند هم اکنون در بازداشتگاه المهدی اطلاعات سپاه حکومت ایران در س ر اورمیه در بازداشت به سر می‌برد.

قابل ذکر است که پیشتر نیز در مرداد سال جاری قرار بازداشت آقای صبری تمدید شده بود.
این شهروند طی مدت بازداشت تنها یک بار توانسته با خانواده‌اش از طریق تماس تلفنی ارتباط برقرار کند و از ملاقات با خانواده و حق دسترسی به وکیل محروم محروم مانده است.
یکشنبه یازدهم اسفندماه ٩٨، نیروهای امنیتی ایران احمد صبری را به همراه پدرش مصطفی صبری را بازداشت کردند که مصطفی صبری پس از چند ساعت بازجویی آزاد شد و احمد صبری جهت بازجویی به بازداشتگاه سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در ارومیه منتقل شد.
احمد صبری به همکاری با یکی از احزاب کوردستانی اپوزسیون حکومت ایران متهم شده است.
جمعیت حقوق بشر کوردستان