نغدە: انتقال یک شهروند به زندان

KMMK:
یکشنبه ۲ شهریور ۱۳۹۹ شمسی، نادر ضیایی‌فر، ساکن شهرستان شنو در استان اورمیه جهت اجرای حکم حبس به زندان حکومت ایران در شهر نغده (نقده) منتقل شد.
این شهروند در دادگاه کیفری حکومت ایران در شهر شنو به سه سال حبس تعزیری محکوم و این حکم در دادگاه تجدید نظر نیز عینا تایید شده بود.
نادر ضیایی‌فر، فرزند محمد و اهل روستای «ملاعیسی» از توابع منطقه «دشت بیل» میباشد.
نادر ضیایی‌فر آبان‌ ۱۳۹۸ بدون ارائه حکم قضایی توسط نیروهای امنیتی بازداشت و سپس از سوی شعبه ١٠١ دادگاه کیفری ۲ جمهوری اسلامی ایران در شهرستان شنو به اتهام عضویت در یکی از احزاب کوردستانی اپوزسیون حکومت ایران به سه سال حبس تعزیری محکوم شده بود.
قابل ذکر است که دستگاه قضایی حکومت ایران شهروندان شرق کوردستان را بدون هیچ گونه مدرک و دلیل مستندی به حبس های طولانی مدت محکوم می‌کند.
جمعیت حقوق بشر کوردستان