جمعیت حقوق بشر کوردستان
اخبار

سنه:بی خبری از سرنوشت یک شهروند کورد

KMMK:

روز دوشنبه ۲۰مرداد۱۳۹۹خورشیدی نیروهای امنیتی حکومت اسلامی ایران،بدون ارائه مجوز قانونی وهمراه با توهین و خشونت اقدام به دستگیر (مادح فتحی)فرزند محمد اهل سنه کرده اند.

طبق گزارشات رسیده به دست جمعیت حقوق بشرکوردستان نیروهای امنیتی هنگام بازداشت این شهروند بدون ارائه مجوز قانونی و توهین و بی احترامی و شکستن در وپنجره خانه این شهروند بدون دلیل و اتهام خاصی این شهروند را دستگیر کردند.

شایان ذکر است ،که این شهروند طی بازداشت دوبار تماس تلفنی با خانواده داشته و از دسترسی به وکیل محروم می باشد.همچنین بهمن ماه سال ۱۳۹۸،(سحر کاظمی )،فعال مدنی و محیط زیستی و همسر مادح فتحی از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب حکومت ایران در شهر سنه به ریاست قاضی “سعیدی” به اتهام “اقدام علیه امنیت ملی”به پنج سال حبس تعزیری محکم و حکم وی در شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر به بیست ماه حبس کاهش یافت وبعد از سپری کردن دوران زندان در بند زنان زندان حکومت ایران در سنه در ۲۲ اسفند ۱۳۹۸ ازاد شد.

طبق گزارشات، هنگام بازداشت سحر کاظمی ،از سوی نیروهای اطلاعاتی ،روز بعد مادر و همسر وی ،مهوش امیری و مادح فتحی نیز بعد از احضار تلفنی به ستاد خبری اطلاعات حکومت ایران در سنه بازداشت شده بودند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان

Related posts

تداوم ماشين اعدام جمهورى اسلامى ايران در شرق كوردستان

کرماشان؛ بازگشت سه زندانی سیاسی به زندان

بوکان؛ جانباختن یک شهروند مجروح