زارا جمالی به زندان منتقل شد

KMMK:

دوشنبه ۲۰ مردادماه ۱۳۹۹ خورشیدی، زارا جمالی فعال مدنی اهل کنگاور، پس از معرفی خود به دادسرای حکومت ایران در این شهر، بازداشت و به زندان دیزل آباد واقع در کرماشان منتقل شد.
حکم بازداشت نامبرده از سوی یک قاضی به اسم «احمدیان» صادر شده است.
پیشتر زارا جمالی به همراه خواهرش “سمیرا” و دامادشان “علی قلی لو” در تاریخ ٨ اسفند ۱۳۹۷ در ارتباط با ساختن ویدیویی با موضوع حجاب اجباری بازداشت شده بود.
باید اذعان داشت که نیروهای امنیتی در این بازداشت به منزل نامبرده یورش برده و پس از بازداشت وچند روز بازجویی سرانجام با قرار وثیقه ۵۰ میلیون تومانی به صرت موقت آزاد شده بود.
زارا جمالی از سوی “حوزه خواهران و برادران” تهدید به اشد مجازات شده بود، همچنین امام جمعه کنگاور خواسته بود که این فعال مدنی و خواهرش به اسید پاشی مجازات شوند.
این فعال مدنی از سوی شعبه ۵ دادگاه انقلاب جمهور اسلامی ایران در کرماشان به اتهام “تبلیغ علیه حکومت” به یک سال زندان تعزیری محکوم شده بود که بعدا در دادگاه تجدید نظر این حکم به ۶ ماه تقلیل یافت، همچنین از سوی دادگاه کیفری حکومت در کرماشان به اتهام “کشف حجاب و گسترش فساد و فحشا” به ۹۱ روز زندان و دو میلیون تومات جریمه نقدی و ۵۴٨ ساعت تدریس در خصوص حجاب و عفاف محکوم شد.
جمعیت حقوق بشر کوردستان