کشته شدن دو کاسبکار کورد در زنجان

KMMK:
یکشنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۹ شمسی, دو کاسبکار ساکن روستای “یولاگیلدی”، از توابع شهر شوط در استان اورمیه با اسامی “علی اشرفیان” ۴۰ ساله و “باران باشام” ۳۵ ساله با شلیک مستقیم نیروهای انتظامی حکومت ایران کشته شدند.

طبق گزارشات رسیده به جمعیت حقوق بشر کوردستان در انجام شلیک نیروهای حکومت ایران در نزدیکی زنجان، علی اشرفیان درجا کشته شده و باران باشام به یکی از بیمارستانهای زنجان انتقال داده میشود ،ولی به علت وخامت و خونریزی شدید بعد از یک روز در بیمارستان جانش را از دست میدهد.

شایان ذکر است طبق امار جمعیت حقوق بشر کوردستان از ابتدای سال جاری میلادی تا کنون ۱۰۴ کولبر و کاسبکار زخمی شده و ۴۶ کاسبکار و کولبر هم به شلیک نیروهای حکومت ایران کشته شدند.
جمعیت حقوق بشر کوردستان