اورمیە: وضعیت مبهم دو شهروند بازداشتی

KMMK:

وضعیت دوشهروند بازداشتی اهل ارومیه که در روز چهارشنبه اول مردادماه ۱۳۹۹ خورشیدی، با اسامی«حامد علی مشکوه ۳۴ ساله و فرشاد جهش۳۲ ساله» توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران بازداشت شدند در ابهام است.

بر اساس گزارش، اتهام مطروحه علیه این دو شهروند که نزدیک به یک ماه است در بازداشت نیروهای امنیتی هستند، تبلیغات مذهبی می باشد.

لازم به ذکر است که دو شهروند مذکور اکنون در سلول های اداره اطلاعات حکومت در اورمیه به سر برده و از داشتن وکیل محرومند.

با استناد به آمارهای مرکزی جمعیت حقوق بشر کوردستان از ابتدای سال میلادی جاری تاکنون و با احتساب مورد فوق الذکر ۱۲۷نفر از شهروندان شرق کوردستان توسط نیروهای امنیتی حکومت جمهوری اسلامی بازداشت شده اند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان