سقز: صدور حکم زندان در دادگاه تجدید نظر برای یک روزنامه نگار

KMMK:

چهارشنبە ۲۲ مرداد ۱۳۹۹ خورشیدی، نادر مجیدیان فرزند ابراهیم اهل شهر سقز، در دادگاه تجدید نظر حکومت در شهر سنه به چهار ماه زندان تعزیری محکوم شد.

نامبرده چهار سال قبل در ماه مرداد به اتهام همکاری با یکی از احزاب اپوزیسیون جمهوری اسلامی به مدت ۵۰ روز بازداشت که با تودیع وثیقه به صورت موقت آزاد شده بود.

نادر مجیدیان در ابتدا به شش ماه زندان محکوم شد که این حکم بعدا در دادگاه تجدید نظر حکومت در شهر سنه به چهار ماه تغییر کرد.

نادر مجیدیان روزنامه‌نگار و صاحب‌امتیاز آژانس خبری «داهاتو» است. این آژانس خبری از سالها پیش توقیف شده است.

براساس داده‌های مرکز آمار جمعیت حقوق بشر کوردستان از ابتدای سال جدید میلادی تا کنون ۱۲۵ نفر از سوی نیروهای جمهوری اسلامی در شرق کوردستان بازداشت شده‌اند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان