جمعیت حقوق بشر کوردستان
اخبار

اورمیە: صدور ۱۵ سال حکم تعزیری برای یک زندانی سیاسی

KMMK:

یک زندانی محبوس در زندان مرکزی جمهوری اسلامی واقع در اورمیه با هویت «حمید عبدی» اهل ” ناناس” از توابع اورمیه از سوی شعبه سوم دادگاه انقلاب حکومت به ۱۵ سال زندان تعزیری محکوم شد.

بر اساس گزارش حمید عبدی با رای قاضی “نجف زاده” قاضی شعبه سوم دادگاه انقلاب حکومت در اورمیه به اتهام “اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در حزب حیات آزاد کوردستان پژاک” به ۱۵ سال زندان محکوم شد.

باید یادآور شد که حمید عبدی آبان ماه سال گذشته از سوی نیروهای اداره اطلاعات سپاه بازداشت و بعد از حدود دو ماه ماندن در بازداشتگاه این نهاد امنیتی و بازجویی و شکنجه به زندان حکومت در اورمیه منتقل و عد از ۴ ماه با قرار وثیقه آزاد شده بود نامبرده مجددا و در اردیبهشت ماه سال جاری توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت و تحویل زندان حکومت در اورمیه شد.

وکیل نامرده به رای صادره از سوی دادگاه حکومتی اعتراض و پرونده وی به دادگاه تجدید نظر اورمیه منتقل شده است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان

Related posts

سقوط یک کولبر از ارتفاعات نوسود

جوان اهل جوانرود توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران بازداشت شد.

اورمیه: صدور احکام سنگین برای چهار شهروند